AVO 300

 

 

 

 

AVO300 серијата на дигитални мулти метри од MEGGER се робустни компактни инструменти наменети за електро инсталатери, но исто така се погодни за сите останати апликации и корисници. Може да мерат AC и DC напон до 1000 V, струја до 10 А и отпор при што секој мерен опсег е целосно автоматски. AVO310 може да тестира и диоди. На задната страна на инструментот се наоѓа батеријата и има преграда за осигурувач, со ова се озвоможува батериите и осигурувачот да бидат заменети без да се оштети калибрациската пломба (доколку има). Голем јасен LCD дисплеј, при што AVO310 има позадинско осветлување. AVO310 има опција за задржување на минималните и максималните вредности. AVO300 има заштита CAT III 600 V, а AVO310 има заштита CAT II 1000 V.Проспект

 

Цена од:115€

 

 

 

 

 

АVO 410

 

 

 

Дизајниран за електро инсталатери и со своите дополнителни карактеристики е погоден за останати апликации и корисници.

Мери напон до 750 V (AC ) и до 1000V(DC). Врши мерење на true RMS.

Мери струја до 10A, отпор, фрекфенција и капацитивност. Исто така може да тестира непрекинатост и диоди.

LCD диспеј со позадинско осветлување.

Има Оопција за задржување на податоци како и прикажување на MIN/MAX вредности.

Со дополнителен софтвер има можност за префрлување на податоци на PC преку USB порт. Имаат заштита CATIV 600V. Проспект

 

 

Цена од:175€