ОПРЕМА ЗА RF имуност и сметњи

 

 

GTEM ќелии за тестирање електромагнетна компатибилност за испитување на имуност и сметњи во оклопено куќиште по IEC/EN61000-4-3, FCC ANSI c63.4 и EN50121-4 стандардите. Развива моќност за генерирање на униформно поле за тестирање на сметњи или детекција на емисија од испитниот објект без никакви антени. Производителот во програма има и комплетни анхоични комори, EMC антени и системи за испитување на електромагнетна компатибилност

во автомобилската индустрија.

 

TESEQ

 

OПРЕМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ ПО EN НОРМАТИВИ

 

 

 

 

Систем за извршување на сите тестови по VDE, UL, CSA и EN

стандардите кои се дел од LVD (Low Voltage Directive) нормата.

Испитува диелектрична пробојност 0-5кВ AC , 0-6 KV DC, мери

изолациона отпорност до 200 гига оми, проверува непрекинатост на заземјување и мери струи на цурење. ИМа интерфејс и софтвер за комуникација со ПЦ. Може да се применува

кај сите производители на електрични апарати и опрема.

 

SEFELEC

 

 

OПРЕМА ЗА КОНДУКЦИОНИ ТЕСТОВИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ

 

 

 

Врши проверка на имуност на електрична опрема на електромагнетни сметњи (кондукциони и радиоциони) и го проверува зрачењето на електронската опрема.

NSG 3040 e 4kW генератор кој симулира сметњи за проверка на имуност по

IEC i EN стандардите. Уредот има можност за тестирање по CE, и вклучува симулации

за прекин на напојување и брзи транзиентни појави. Испитните процедури се по

IEC61000-4-5, IEC61000-4-4, IEC61000-4-11 и IEC61000-4-29. Постојат опции и за тестирање на магнетно поле и електрични празнења и варијации на

напон на напојување .

 

 

TESEQ