NYNAS Базни масла за производство на автомобилски и индустриски масла

 

Nynas има 40 години традиција на производство на базни масла за некои од најголемите производители на готови производи за автомобилска индустрија, бродска индустрија, масла за обработка на метал, масла за производство на сите типови индустриски масла и маст. Палетата на производи NYANS базни масла го покрива целиот спектар на вискозитет од екстремно висок до екстремно низок, истовремено запазувајќи високи еколошки и безбедносни стандарди и исклучително стабилни својства на производите.

 

 

 

Линк NYNAS Base oils for lubricants and grease

 

 

 

NYNAS масла-додаток во производство на лепила

 

Специјално формулирани нафтени масла од NYNAS се користат како додаток во производство на лепила за самолепливи стикери, стикери на производи, лепливи ленти и слично за производи од бебешки пелени до салотејп траки, потсетници, белешки, стикери за хигиенски производи, топлорастворливи лепила и слично

 

 

 

Линк NYNAS oils for adhesives

 

 

 

 

 

 

NYNAS масла-додаток во производство на мастила за печатење

 

Специјално формулирани минерални масла од NYNAS се користат како основа во процесот на формулирање на мастила за печатење или како замена на растворувач.

 

 

 

Линк NYNAS oils for printing inks

 

 

NYNAS масла-додаток во производство на производи од гума

 

Специјално формулирани масла од NYNAS се користат како пластификатори во производство на индустриска гума или производи од гума. Широка палета на производи со најразлични карактеристики или посебен бленд према потребите на купувачот. Посебно внимание се обрнува на еколошки производи или производи поврзани со вода за пиење .

 

 

 

 

Линк NYNAS oils for rubber

 

 

 

 

 

NYNAS масла-додаток во производство на автомобилски гуми

 

Најголемите производители на автомобилски гуми и производителите на полимери со децении ги користат NYNAS маслата како додаток во производството притоа добивајќи подобрени карактеристики во поглед на абење, перформанси на воден асфалт, подобар грип и ефикасност и сигурност од аспект на екологија.

 

 

 

Линк NYNAS oils for tyres

 

 

 

 

NYNAS масла-додаток во производство на TPE

 

Специјално формулирани NYNAS минерални масла се користат како пластификатори во производство на TPE производи. Развиените малса за оваа намена делуваат како пластификатор на гумениот дел без да влијаат на тврдите сиренички блокови со што се подобруваат механичките својства на производот. Дополнителна предност е стабилноста на бојата на производот. Друга слична апликација на овие производи е во TPV индустријата за производство на материјали за термопластична вулканизација.

 

 

 

Линк NYNAS oils for TPE

 

 

 

 

NYNAS процесни масла за хемиска и производна индустрија

 

Посебни производи од нафта NYNAS процесни масла се користат како додаток во производството и тоа главно како адитив во формулацијата на производот или како медиум- носител на некој друг адитив кој треба да се разложи или со дисперзија или со растворање во формулацијата. Експерт од NYNAS стои на располагање за развивање и усовршување на вашиот производ.

 

 

 

Линк NYNAS process oils