ОПРЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КАБЛИ

- МОНИТОРИНГ НА ПАРЦИЈАЛНИ ПРАЗНЕЊА

 

 

 

16 влезни канали за мониторинг на парцијални празнења на среднонапонски кабли до 66кВ. Идеален преносен систем за брза проверка на парцијални празнења да проблематични кабли или нивни акцесоари.

SEBA KMT LPD MONITOR

 

 

 

 

-МОНИТОРИНГ НА ТЕМПЕРАТУРА И НАОЃАЊЕ ЖЕШКИ МЕСТА НА ПОДЗЕМНИ КАБЛИ

 

 

 

Мониторинг на температура на подземни кабли за пронаоѓање на жешки

места и нивна локација

Опрема за мониторинг на температура на подземни кабли