СНИМАЊЕ НА КОРОНА И ПАРЦИЈАЛНИ ПРАЗНЕЊА НА ВИСОКОНАПОНСКА ОПРЕМА

Со овие снимања може да се забележи дефектот во самиот зачеток и да се спречи натамошен испад на опремата од функција. Се применува на далноводи за снимање на корона на далноводи, изолаторски ланци и надворечни делови од високонапонска опрема, прекинувачки ормари , трансформатори , изолатори, . Овие појави се невидливи со инфрацрвена камера поради малиот пораст на температурата и сончевата светлина и ова е единствениот начин навремено да се откријат.Софтвер за изработка на извештаи. Дометот на камерата е до 50 метри и може да се снима од земја или со возило или хелихоптер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најголема осетливост на УВ сигнали за најпрецизно откривање на изворот на корона,вграден софтвер за извештаи , снимање и плејбек,. Подесување на аголот на гледање и моќен зум. Вграден ГПС и можност за снимање гласовни коментари.Може да рабпти во услови на ниска осветленост до 0,0004 лукса . Solar Blind опција за гледање према сонце . Автоматски и мануелен фокус, брзо подесување и покревање на камерата . Снимање видео со висока резолуција 768 х 567 пиксели. Полутранспарентно преклопување на слика со УВ слика U

 

UVIRCO CoroCAM6