ОПРЕМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА ЕЛЕКТИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

 

MPQ 1000

 

 

 

Megger MPQ 1000 претставува напреден трифазен анализатор на квалитет на електрична енергија. Интуитивен и ергономичен. Прикажува RMS, брановити сигнали, фазни агли, хармоници, нерамнотежа фликер и многу други големини во вистинско време.

MPQ 1000

 

 

 

MPQ 2000

 

 

 

Megger MPQ 2000 претставува напреден трифазен анализатор на квалитет на електрична енергија. Интуитивен и ергономичен. Прикажува RMS, брановити сигнали, фазни агли, хармоници, нерамнотежа фликер и многу други големини во вистинско време. Инструментот е пренослив што го прави идеален за анализа на квалитетот на електрична енергија во било каква средина, со робусен дизајн и отпорен на времески услови.

MQP 2000

 

 

 

 

NIM1000

 

 

Превентивни тестирања и класификација на скриени грешки што влијаат на квалитет на ел енергија

 

NIM мери импеданса на приклучното место за верификација на калкулирани параметри на мрежа пред проширување, заради безбедност, капацитет на струја што може да ја поднесе мрежата а служи класификација на грешки - идентификација на слаби места како лоши конекции (непостојани грешки), проблеми со неутрал (опасен напон на допир) ,  грешки зависни од оптоварување и грешки зависни од фрекфенција. Има доволно голема струја до 1000 А за реални тестирања, и особено важно мерењата се низ широк спектар на фрекфенција до 10ти хармоник – идентификација на проблеми во напон предизвикани од инвертори, електронски оптроварувања, (мерење на реалната завиност од фрекфенција – ).  Не само на 50 Hz туку мери целосен одговор на мрежата на разни фрекфенции (бидејќи и импедансата е реално зависна од фрекфенција). Ова е и во препораките на ZVEI - поединечна анализа на посебни приклучоци и нивното влијание на струјата во неутралот (проблеми предизвикани од проблематичните хармоници деливи со 3 која ја зголемуваат струјата во неутралниот проводник ). Димензионирање на геометријата на проводници со земање во предвид на оптоварувањето на неутралот. Димензионирање на осигурувачи (осигурувачот нема да прегори при преголема импеданса во мрежата ) итн .

 

Инструментот мери импеданса помеѓу фаза и неутрал, фаза фаза и дава комплексен графички приказ на зависност на импеданса од фрекфенција, отпор, индуктивност, струја и енергија на краток спој. Можност за автоматско долготрајно мерење и логирање на податоци, изработка на извештаи и секвенцијални –(подесиви но не едновремени ) трофазни мерења. Подесива струја до 1000А за идентификација на проблеми зависни од оптоварување и проверка на перформанси на мрежа при големи оптоварувања и одредува напонски пропади кои се јавуваат на одредени оптоварувања.   

 

SEBAKMT NIM1000

 

 

 

 

METROSOFT

 

 

Софтвер за анализатори на квалитет на електрична енергија

 

*Генерира барани графи за оптоварување и податоци поврзани со напон на струјата

*Зумира одредени полиња од интерес

*Нуди детални извештаи

*Изведува анализа на хармоници

*Многу е лесен за употреба

*Исто изгледа, компатибилен е и лесен е за употреба на различни инструменти

АНАЛИЗА НА ХАРМОНИЦИ

Метрософт може да го обезбеди следново:

*ЛИСТИ на моменталните анализирани форми на бранови

*БАР ЛИСТИ на магнитуда на хармоници на неколку избрани брановидни хармоници

*ИЗВЕШТАЈ НА АНАЛИЗАТА НА ХАРМОНИЦА за селектираниот брановиден циклус

БРЗО ПОДЕСУВАЊЕ НА СНИМАЧОТ

Со MetrosoftTM, анализерите на моќност може да се постават за различни услови на тестирање и тоа за неколку секунди. Со едноставно пополнување на формуларот, вие самите избирате која фаза да ја снимите, соодветните вредности кои што се над лимитот, која статистика да ја запомните (минимална, RMS и/или максималната), итн. За дополнителна погодност, софтверот автоматски го обработува максималното време на снимање според изборот кој вие сте го направиле. Кога еднаш ќе го подесите анализерот на моќноста за тестирање тој ќе ја задржи таа информација додека вие не ја смените. Фајловите за подесување може да се запомнат на диск за повторна употреба.

 

КОМПЛЕТНИ ИЗВЕШТАИ

MetrosoftTM овозможува комплетни извештаи од снимените податоци кои може да бидат видени, испечатени или пренесени на популарните Ексел програми.

 

*Во ЦЕЛОСНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОДЕСУВАЊЕ ги содржи листите со информации за подесување на инструментот и извештај за сите снимени податоци

*ТАБЕЛАРЕН ИЗВЕШТАЈ: Во МОЌНОСТ се вклучени сите снимени податоци за моќноста за секој влез.

*ТАБЕЛАРЕН ИЗВЕШТАЈ: Во НАПОН И СТРУЈА се вклучени сите податоци за напонот и струја снимени за секој влез.

*ВКУПНА ДИСТОРЗИЈА НА ХАРМОНИЦИ (THD) ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ анализира THD за секој влез како процент од основниот за првиот круг од секој настан

*ИЗВЕШТАЈ ЗА ВРЕДНОСТИ ПОГОЛЕМИ ОД ГРАНИЦИТЕ вклучува информации за сите настани кои што се надвор од границите вклучувајќи го статусот на сите останати влезови за време на секој настан

 

ДЕТАЛНИ ЛИСТИ

MetrosoftTM ти овозможува преглед на повеќе фази/параметри во една табела, на тој начин проблемите побрзо се индентификуваат. Дополнителна графичка карактеристика е спобноста за зумирање и зголемување на одредени временски периоди за приказ на необичните настани од блиску. Со особината за пребарување на вредности по кривата се овозможува движење на линијата низ листата додека софтверот на листата ги прикажува вредностите за податоците и времето. Ова дава точни бројки и ја елиминира потребата за приближни податоци. Како додаток, можете да ги прегледате врските на векторот за секој интервал кој се бара. Сите листи може да бидат испечатени на било кој принтер кој има Windows поддршка.

 

MEGGER Metrosoft

 

 

 

 

 

 

SLM-8

 

 

 

*3 фазен рекордер на напон, струја и фликерот

*Снима со денови, недели или месеци

*Подвижна PCMCIA мемориска картичка-опционално

*ЛЕД дисплеј на подемите, падовите и загубите на неутралот

*Создава детални листи и извештаи

*Дизајн отпорен на временски неприлики

 

SLM-8 е ефтин, 8 канален рекордер за мерење и снимање на вистинските вредности на RMS до 4 напонски канали и 4 струјни канали. Претставува идеална алатка за истражување на проблемите при вклучување на корисниците, на сервисните истражувачки групи, техничарите и менаџерите на погоните за идентификација и документирање на проблеми кај три фазни и монофазни падови на напони користејќи ги поврзаните информации за струја на оптоварување за лоцирање на изворот на проблемот.

Реалните информации на RMS, минималниот RMS, максималниот RMS и фликерот може да се снимат. Земањето примероци со голема брзина ги прикажува настаните со брзина на времетраење на еден циклус. Дисплејот со 4 линии од 20 карактери е позадински осветлен за полесна визуелизација, а лед диодата трепка кога уредот снима. Со уредот доаѓа и напреден софтверски пакет за графикони и извештаи.

 

MEGGER SLM-8

 

 

 

 

 

 

MR4

 

 

 

*Ги снима напонот и струјата во мерачот

*Ги детектира саговите, фликерите и хармоници

*Брзо и безбедно се инсталира

 

Симултано снима два струјни канали како напојување на двата напонски канали, а воедно го калкулира напонот и струјата помеѓу двата вода.

 

Комплетен снимач во метер адаптер

MR-4 ги снима напонот и струјата на броилото. Брзо и безбедно се инсталира, нема надворешни кутии или конекции и нема панелни кутии оставени отворени за корисниците.

 

Особини кои ви ја олеснуваат работата

Главните особини вклучуваат време на реакција пола циклус, снимање на подциклусните настани за 65 микросекунди, снимање на фликерот и преглед на податоците во реално време додека се врши снимањето. Големата стандардна меморија од 128 килобајти овозможува лесно снимање повеќе од една недела.

 

MEGGER MR-4

 

 

 

 

 

 

Distribution profiler

 

Избор на три модели кои снимаат струја до 1000 ампери, со дополнителни 200 ампери над опсегот

*Снимање на брановидни облици и анализа на хармоници до 32-риот дел

*Фактор на моќност/моќност и релативна магнитуда на напонот RMS

*Патентиран уред кој ја стегнува цврсто целата единица на кабелот од далноводот

*Снимање на точните податоци преку напреден MDP софтвер

*Лесен во тежина, издржливата единица е отпорна на временските неприлики

*Одделот за батерии со лесно пристапен влез на кабел за побрз поврат на податоци

Мегеровата MDP серија на анализатор на дистрибутивни мрежи им овозможува најточни информации за прецизна евалуација на оптоварувањето на операторите на дистрибутивните мрежи и обезбедува користење на моќноста за утврдување на потреба за појачување или замена на надземните водови. Трите различни модели се рангираат од едноставна верзија (само струја) до најнапредните единици со кои можете да анализирате бројни карактеристики. Секој MDP лесно и во секое време може да се надгради во најнапредниот модел.

Профилерите брзо се инсталираат во било која точка на дистрибутивната линија. Стрелката на задниот дел од MDP единицата треба да е насочена кон оптоварувањето. Бидејќи сите единици се исти од механичка гледна точка и тежат помалку од 2, 1 килограм, лесно може да се прикачат на многу стикови за инсталација на живите линии. Може да се префатат кабли со дијаметар од 5-3.0 центиметри.

 

Megger MDP Distribution profiler