Мегаоометри од MEGGER

 

MEGGER Е НАЈПОЗНАТИОТ СВЕТСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕГАОМЕТРИ. ЗА ОВА НАЈДОБАР ДОКАЗ Е ШТО СИТЕ МЕГАОМЕТРИ ВО СВЕТОТ ГИ ВИКААТ MEGGER-И БАШ ПОРАДИ MEGGER.

КОМПАНИЈАТА MEGGER ВСУШНОСТ ГО ИМА ИЗМИСЛЕНО И ГО РАЗВИВА МЕГАОМЕТАРОТ . НАЈГОЛЕМИОТ БРОЈ ОД МЕГАОМЕТРИТЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО СВЕТОТ СЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ТОКМУ ВО MEGGER. ПАТЕНТИРАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА MEGGER ГИ ПОСТАВУВААТ ИНДУСТРИСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕГАОМЕТРИ. MEGGER МЕГАОМЕТРИТЕ СЕ НАЈИСТРЈАНИ И НАЈКВАЛИТЕТНИ ОММЕТРИ КОИ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО СВЕТОТ.

 

5 и 10 кВ мегаомметри

Инструментите доаѓаат во високо заштитено робусно куќиште поради намената и околностите на кои се подложни овие инструменти низ периодот на експлоатација. Квалитетот на употребените материјали го прави инструментот отпорен на удари, секојдневни траскања и прскање од вода - за да може на корисникот да му се обезбеди долготрајно и сигурно користење на опремата без чести потреби за сервис и одржување. Така и е изграден брендот MEGGER.

 

Меггер MIT и S1 серијата мегаомметри се дијагностички уреди со предпрограмирани тестови за оценка на состојбата на изолацијата и тоа

-индекс на поларизација - покажува постоење на влага и нечистотија во изолацијата;

- тестирање со напон во чекори - покажува проблеми на сува и напукната изолација;

- диелектрични празнења (за откривање на дефекти во повеќеслојна изолација);

- коефициент на диелектрична абсорбција (за теситрање на материјали со ниска струја на абсорпција (како полиетилен) ;

Инструментите имаат висок опсег на мерење на отпорност бидејќи покажувањето на бесконечно не е доволно за пратење на трендот на стареење на изолацијата. Доколку инструментот има поголем опсег -значително порано ќе ја приметите состојбата на намалување на вредноста на изолацијата бидејќи можете да споредувате поголеми вредности.

Висока отпорност и одбивање на надворешен шум и индуцирана струја од блиска опрема која е под напон.

Посебно развиен GUARD систем за заштита од површинска струја на протекување по површината на изолацијата (која може да биде и до 200 пати поголема од струјата која протекува низ изолацијата. Со користење на оваа опција на Мegger инструментот, грешката во овој случај ќе биде само околу 2%.

Има висока испитна струја која го одржува испитниот напон и при ниски вредности на отпорност на изолација или при висока струја на цурење по површината на изолацијата (кај влажна или нечиста површина на изолацијата) и обезбедува брзо полнење на испитен објект .

Висока CAT ознака (заштита од транзиенти)

  Водечки карактеристики на пазарот

 

Дизајнирани за работа во ВН поле со високо одбивање на сметњи  (најмалку  8mA)

Сместен во робусно најмалку двојно теренско куќиште

Можност за тестирање објекти со висок капацитет до 50 микро фаради.

6mA струја на краток спој  – брзо полнење на тест објект 

Траење на батерија ( најмалку  4,5 часа постојани 10kV со 100 mega omi оптоварување ) .

Можност да работи и додека се полни.  

Ова е најмалиот и најлесниот целосно дијагностички инструмент од новата серија на мегаомметри од меггер со предпрограмирани комплетни дијагностички тестови за индекс на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција, напон во чекори и рампно зголемување на напон. Напојување од мрежа или Ли-ион батерија со голем капацитет и брзо полнење. Голем екран кој е позадински осветлен, лесно читлив на доректно сонце или тешки услови. Прикажува информации за отпор на изолација, напон, струја на цурење (протекување по површина , капацитивност, статус на батеријата и временска константа.

 

Проспект S11068/S1568

 

 

 

 

 

 

 

 

MIT 515 мери отпорност на изолација до 10 тера оми со избор на напон од 250 до 5кВ . Ова е најмалиот и најлесниот дијагностички инструмент од новата серија на мегаомметри од меггер со предпрограмирани тестови за индекс на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција. Напојување од мрежа или Ли-ион батерија со голем капацитет и брзо полнење. Голем екран позадински осветлен лесно читлив на доректно сонце или тешки услови. Прикажува информации за отпор на изолација, напон, струја на цурење (протекување по површина, капацитивност, статус на батеријата и временска константа. Проспект

 

 

 

MIT 525 мери отпорност на изолација до 10 тера оми со избор на напон од 250 до 5кВ . Ова е најмалиот и најлесниот целосно дијагностички инструмент од новата серија на мегаомметри од меггер со предпрограмирани комплетни дијагностички тестови за индекс на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција, напон во чекори и рампно зголемување на напон. Напојување од мрежа или Ли-ион батерија со голем капацитет и брзо полнење. Голем екран кој е позадински осветлен и лесно читлив на доректно сонце или тешки услови. Прикажува информации за отпор на изолација, напон, струја на цурење (протекување по површина, капацитивност, статус на батеријата и временска константа. Проспект

 

 

 

 

MIT 1025 мери отпорност на изолација до 20 тера оми со напон до 10кВ. Целосно дијагностички инструмент од новата серија на мегаомметри од меггер со предпрограмирани комплетни дијагностички тестови за индекс на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција, напон во чекори и рампно зголемување на напон. Напојување од мрежа или Ли-ион батерија со голем капацитет и брзо полнење. Голем екран кој е позадински осветлен лесно читлив на директно сонце или тешки услови. Прикажува информации за отпор на изолација, напон, струја на цурење (протекување по површина, капацитивност, статус на батеријата и временска константа.) Проспект

 

 

 

 

 

S1 552/2 мери отпорност на изолација до 15 тера оми со напон до 5кВ. Целосно дијагностички инструмент so предпрограмирани комплетни дијагностички тестови за индекс на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција, напон во чекори. Напојување од мрежа или батерии. Висока излезна струја за брзо полнење на тест објекти со голема капацитивност. Голем екран позадински осветлен и лесно читлив на директно сонце или тешки услови. Прикажува информации за отпор на изолација, напон, струја на цурење (протекување по површина, капацитивност, статус на батеријата и временска константа.

Проспект

 

 

 

 

 

 

 

S1 1052/2 мери отпорност на изолација до 35 тера оми со напон до 10кВ. Целосно дијагностички инструмент so предпрограмирани комплетни дијагностички тестови за индекс на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција, напон во чекори. Напојување од мрежа или батерии. Висока излезна струја за брзо полнење на тест објекти со голема капацитивност. Голем екран позадински осветлен лесно читлив на директно сонце или тешки услови. Прикажува информации за отпор на изолација, напон, струја на цурење (протекување по површина, капацитивност, статус на батеријата и временска константа.

 

Проспект

 

S1 554/2 мери отпорност на изолација до 15 тера оми со напон до 5кВ. Високо одбивање на шум до 4мА (за средини со големи сметњи). Целосно дијагностички инструмент so предпрограмирани комплетни дијагностички тестови за индекс на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција, напон во чекори. Напојување од мрежа или батерии. Висока излезна струја за

брзо полнење на тест објекти со голема капацитивност. Голем екран позадински осветлен кој е лесно читлив на директно сонце или тешки услови. Прикажува информации за отпор на изолација, напон, струја на цурење (протекување по површина, капацитивност, статус на батеријата и временска константа.

Проспект

 

 

 

S1 1054/2 мери отпорност на изолација до 35 тера оми со напон до 10кВ. Високо одбивање на шум до 4мА ( за средини со големи сметњи). Целосно дијагностички инструмент so предпрограмирани комплетни дијагностички тестови за индекс

на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција, напон во чекори. Напојување од мрежа или батерии. Висока излезна струја за брзо полнење на тест објекти со голема капацитивност. Голем екран позадински осветлен лесно читлив на директно сонце или тешки услови. Прикажува информации за отпор на изолација, напон, струја на цурење (протекување по површина, капацитивност, статус на батеријата и временска константа.

 

Проспект