Мегаомметри и тестери на изолација од MEGGER

 

Првиот пренослив тестер на изолација бил создаден во 1889 од страна на основачите на компанијата Мегер – Сидни Еверсед и Ернест Вигнолс кои подоцна во 1903 го продавале како Мегер тестер на изолација. Патентираните технологии на Megger ги поставуваат индустриските стандарди за мегаометри. Megger мегаометрите се најистрјани и најквалитетни омметри кои се произведуваат во светот.

Најголемиот број на прoфесионални фирми во Македонија користат MEGGER тестери на изолација. Во Македонија сите поголеми енергетски компании МЕПСО , ЕЛЕМ , ЕВН (сите Кец-ови) , Мали Хидроелектрани, производители на трансформатори МАКИТЕЛ, ЕМО Охрид, Раде Кончар производство. Инспакциски тела и сервиси ТМ Штип, Раде Кончар сервис, ИТИС, Технички институт, Апаве, МИК и многу други Megger користат тестери на изолација.

DC Дијагностичко тестирање на изолација

Дијагностичкото тестирање претставува процес од 100ина години постојано развивање и подобрување. По првото откривање на тестерот за изолација возможно било тестирање со испитен напон до 500 V и регуларното тестирање на непрекинатост. Но со развојот на техологијата сега возможни се тестирања на изолацијата од домаќинствата па се до големите индустриски погони . Ова тестирање нуди напредни технологии за прецизно утврдување на состојбата на изолацијата соодветно на стандардите. Стандардите се однесуваат на тестирање: кабли, генератори, прекинувачи, мотори и слично. За секој тип на тестирање Мегер има соодветен инструмент. Дијагностичкото тестирање претставува процес од 100ина години постојано развивање и подобрување. По првото откривање на тестерот за изолација возможно било тестирање со испитен напон до 500 V и регуларното тестирање на непрекинатост. Но со развојот на техологијата сега возможни се тестирања на изолацијата од домаќинствата па се до големите индустриски погони . Ова тестирање нуди напредни технологии за прецизно утврдување на состојбата на изолацијата соодветно на стандардите. Стандардите се однесуваат на тестирање: кабли, генератори, прекинувачи, мотори и слично. За секој тип на тестирање Мегер има соодветен инструмент.

 

5 и 10 кВ мегаомметри

Инструментите доаѓаат во високо заштитено робусно куќиште поради намената и околностите на кои се подложни овие инструменти низ периодот на експлоатација. Квалитетот на употребените материјали го прави инструментот отпорен на удари, секојдневни траскања и прскање од вода - за да може на корисникот да му се обезбеди долготрајно и сигурно користење на опремата без чести потреби за сервис и одржување. Така и е изграден брендот MEGGER.

 

Меггер MIT и S1 серијата мегаомметри се дијагностички уреди со предпрограмирани тестови за оценка на состојбата на изолацијата и тоа

-индекс на поларизација - покажува постоење на влага и нечистотија во изолацијата;

- тестирање со напон во чекори - покажува проблеми на сува и напукната изолација;

- диелектрични празнења (за откривање на дефекти во повеќеслојна изолација);

- коефициент на диелектрична абсорбција (за теситрање на материјали со ниска струја на абсорпција (како полиетилен) ;

Инструментите имаат висок опсег на мерење на отпорност бидејќи покажувањето на бесконечно не е доволно за пратење на трендот на стареење на изолацијата. Доколку инструментот има поголем опсег -значително порано ќе ја приметите состојбата на намалување на вредноста на изолацијата бидејќи можете да споредувате поголеми вредности.

Висока отпорност и одбивање на надворешен шум и индуцирана струја од блиска опрема која е под напон.

Посебно развиен GUARD систем за заштита од површинска струја на протекување по површината на изолацијата (која може да биде и до 200 пати поголема од струјата која протекува низ изолацијата. Со користење на оваа опција на Мegger инструментот, грешката во овој случај ќе биде само околу 2%.

Има висока испитна струја која го одржува испитниот напон и при ниски вредности на отпорност на изолација или при висока струја на цурење по површината на изолацијата (кај влажна или нечиста површина на изолацијата) и обезбедува брзо полнење на испитен објект .

Висока CAT ознака (заштита од транзиенти)

  Водечки карактеристики на пазарот

 

Дизајнирани за работа во ВН поле со високо одбивање на сметњи  (најмалку  8mA)

Сместен во робусно најмалку двојно теренско куќиште

Можност за тестирање објекти со висок капацитет до 50 микро фаради.

6mA струја на краток спој  – брзо полнење на тест објект 

Траење на батерија ( најмалку  4,5 часа постојани 10kV со 100 mega omi оптоварување ) .

Можност да работи и додека се полни.  

Ова е најмалиот и најлесниот целосно дијагностички инструмент од новата серија на мегаомметри од меггер со предпрограмирани комплетни дијагностички тестови за индекс на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција, напон во чекори и рампно зголемување на напон. Напојување од мрежа или Ли-ион батерија со голем капацитет и брзо полнење. Голем екран кој е позадински осветлен, лесно читлив на доректно сонце или тешки услови. Прикажува информации за отпор на изолација, напон, струја на цурење (протекување по површина , капацитивност, статус на батеријата и временска константа.

 

Проспект S11068/S1568

 

S1-1568 Тестер на отпорност на изолација

- Извршува стабилни и точни мерења во средини со шум како 765kV трафостаници

- Мерење на отпорност до 35 TΩ со 8 mA одбивање на шум со 4 филтери

- Цврст и издржлив во тешки услови

- Брзо полнење на капацитивен товар особено високонапонаски енергетски кабли

- Ракување од далечина како дополнителна мерка за безбедност

 

Проспект S1-1568

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестер на изолација MIT 2500

Инструментот е дизајниран за мерење на отпор на изолација и непрекинатост кај електрични апликации, мотори , кабли каде работните напони надминуваат 1000V и се потребни тестирање на изолацијата со повисоки напони. До 2500V прилагодлив тест напон Guard терминал за елиминација на површински струи. Има тестови на индекс на поларизација (PI), диелектрични празнење (DAR), мерење напон AC и DC. Мерење непрекинатост и мали отпори од 1 Ω до 1 MΩ со струја од 200 mА. точност на излезен напон 2% . Висока заштита CAT IV 600V PI DAR дијагностички тестови.Проспект

 

 

 

 

 

 

Тестер на изолација BM5200

Тестер на изолација на батерија со дигитален и аналоген приказ на екранот, дизајниран за високонапонско тестирање на отпор на изолација кај одржувањето на кабли, трансформатори, ротациони машини и други видови индуструски апликации. 1 T Ω, 1.4 mA, 5 kV дигитален тестер на изолација со дигитален и аналоген приказ Пет тест напони: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V и 5000 V Тест на изолација (InS), Индекс на поларизација (PI) и временски тест Функција на волтметар (AC/DC) Заштитен терминал за елиминација на површински струи CATIII 600 V.Проспект

 

 

 

 

 

 

5 kV Дијагностички тестер на изолација MIT 525

- Инструментот мери отпорност на изолација до 10 TΩ со тест напон до 5kV. Ова е дијагностички инструмент од новата серија на мегаомметри предпрограмирани тестови за индекс на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција. Напојување од мрежа или истрајна Li-ion батерија со голем капацитет и брзо полнење (до 4.5 часа постојано мерење со 5 KV и товар од 100 KΩ. Голем екран кој е позадински осветлен , прикажува информации за отпор на изолација (дигитално и симулација на аналогно), напон, струја низ изолацијата и капацитивност. Автоматско празнење и приказ на напон по мерење. Водечки карактеристики во точност , одбивање и мерење на површинска струја по изолацијата , истрајност на батеријата , робусност и иЗдржливост . Проспект

 

 

 

 

 

 

10 kV Дијагностички тестер на изолација MIT 1025

- Инструментот мери отпорност на изолација до 20 TΩ со тест напон до 10kV. Ова е дијагностички уред за тестирање на високонапонска опрема од новата серија на мегаомметри. Има тестови на индекс на поларизација (PI), диелектрични празнење (DAR), диелектрични празнења (DD) , напон на чекор (SV), Ramp тест. Со зголемена продуктивност, може да работи додека се полни, а има Li ion батерија со зголемен капацитет и брзо полнење. Голем екран кој е позадински осветлен , прикажува информации за отпор на изолација (дигитално и симулација на аналогно), напон, струја низ изолацијата и капацитивност. Автоматско празнење и приказ на напон по мерење CATIV 600 V. Проспект

 

 

 

 

 

 

15 kV Дијагностички тестер на изолација MIT 1525

- Инструментот мери отпорност на изолација до 30 TΩ со тест напон до 15kV. Ова е дијагностички уред за тестирање на високонапонска опрема од новата серија на мегаомметри. Има тестови на индекс на поларизација (PI), диелектрични празнење (DAR), диелектрични празнења (DD) , напон на чекор (SV), Ramp тест. Со зголемена продуктивност, може да работи додека се полни, а има Li ion батерија со зголемен капацитет и брзо полнење. Голем екран кој е позадински осветлен , прикажува информации за отпор на изолација (дигитално и симулација на аналогно), напон, струја низ изолацијата и капацитивност. Автоматско празнење и приказ на напон по мерење CATIV 1000 V. Проспект

 

 

 

 

 

 

MIT 200

- Овој интрумент има примена во домашни инсталации како и во индустријата. Има избор за мерење отпор на изолација и непрекинатост кај транфсорматори, генератори, прекинувачи, електрични инсталации и сл. Тестирање изолација до 1000 MΩ Тестирање непрекинатост со 200 mA до 0.01 Ω Предупредување за коло под напон Дигитален и аналоген екран Алкални или батерии на полнење –10°C до +55°C работна температура CATIII 600 V. Проспект

 

 

 

 

 

 

MIT 300

- Тестер на изолација кој вклучува и мерење на напони, непрекинатост и отпорност. 1000 резултати, зачувување на измерените вредности, позадинско осветлување. Тест на изолација од 250-1000 V и отпорности до 999 MΩ Мерење на напони до 600 V Мерење на отпорност до 1 MΩ IP 54. Проспект

 

 

 

 

 

 

MIT 400/2

- Тестер на изолација и непрекинатост дизајниран за електрични инсталации, тестирање кабли, мотори, индустрија, електродржување, телекомуникации итн. Подесив тест напон до 1000V и опсег до 200 GΩ. Мерење напон AC и DC. Мерење непрекинатост и мали отпори од 1 Ω до 1 мега Ω со струја од 200 mА. Tочност на излезен напон 2%. 600V Trms и мерење на DC напони, детекција и заштита од кола под напон, чување податоци и Bluetooth преземање. Батерии на полнење и опција за работење додека се полни. Висока заштита CAT IV 600V, IP 54 отпорност на вода и прашина. Проспект

 

 

 

 

 

 

MIT 415-2 & MIT 417/2

- Овој интрумент има примена во домашни инсталации како и во индустријата. Има избор за мерење отпор на изолација и непрекинатост кај трансформатори, генератори, прекинувачи, кабли, електрични инсталации и сл. Тестирање изолација до 1000 V и 200 GΩ опсег Стабилни испитни напони Брзи мерења на непрекинатост 0.01 Ω до 1 MΩ Тест напони од 10 V до 1000 V  600 V Trms AC и DC мерење напони Заштита и детекција на кола под напон CAT IV 600 V и IP54. Проспект

 

 

 

 

 

 

MIT 515

- Овој интрумент мери отпорност на изолација до 10 тера оми со избор на напон од 250 до 5кВ . Ова е најмалиот и најлесниот дијагностички инструмент од новата серија на мегаомметри од меггер со предпрограмирани тестови за индекс на поларизација, диелектрични празнења и коефициент на диелектрична апсорпција. Напојување од мрежа или Ли-ион батерија со голем капацитет и брзо полнење. Голем екран позадински осветлен лесно читлив на доректно сонце или тешки услови. Прикажува информации за отпор на изолација, напон, струја на цурење (протекување по површина, капацитивност, статус на батеријата и временска константа. Проспект

 

МИТ Серии Проспект