ОВЛАСТЕН СЕРВИС, ПРОФИЛАКТИКА И РУТИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ВО МАКЕДОНИЈА

 

 

 

Обезбеден сервис на лице место за специфична опрема ( која реално е тешко и непрактично да се испраќа на сервис во странство). Корисниците на SEBAKMT опрема за испитување на кабли добиваат комплетна сервисна подршка и сервис на лице место со исклучително брзо време на одговор на сервисно барање oд овластен сервис.