ОПРЕМА ЗА ЛОКАЦИЈА НА ГРЕШКА НА КАБЛИ

ЛОКАЦИЈА НА ГРЕШКА НА ВИСОКОНАПОНСКИ КАБЛИ

 

 

 

Опрема за наоѓање на точната локација на грешка на кабел.

MEGGER MPP 2000

 

 

 

 

 

 

Теренски инструмент , 0-40кВ DC тестирање, 0-8кВ и 0-16 кВ ударен генератор 1500Ј , 10,4 инчен вграден TDR, 8 или 16 кВ arc reflection, arc reflection plus , diferential arc reflection, impulse current и puls echo mode за

предлокација на грешки.

MEGGER PFL 22

 

 

 

 

 

 

 

 

Теренски инструмент , 0-40кВ DC тестирање, 8/16/32 кВ ударен генератор 2000 Ј , вграден TDR,Прогорување до 32 кВ , ARM arc reflection, impulse current и puls echo mode за предлокација на грешки.

MEGGER PFL 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едноканален нисконапонски локатор на грешка на кабли. TDR (time domain reflectometer ) за локација на прекин во металниот дел на нисконапонски

кабли.Можност за споредба на кабли Trace and Hold.

MEGGER TDR1000/3P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двоканален TDR за истовремено испитување и споредба на две линии на

кабел за локација на прекин во металниот дел до 20км. CAT III ознака .

MEGGER TDR 2000 series

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haefely CTT & WPU Тестзавршеток на кабел

 

 

 

Системот на завршеток на кабел се користи за високо напонско тестирање на енергетски кабли. Пред да се примени висок напон (AC или импулс) енергетскиот кабел треба да биде подготвен и завршен на посебен начин за да се контролира распределбата на електричното поле на долж краевите.

 

Проспект

 

 

 

Испитување на високонапонска опрема