ОПРЕМА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ МРЕЖИ И ЗАЗЕМЈУВАЊE

 

 

 

 

 

СТРУЈНИ КЛЕШТИ

 

Струјните клешти се дизајнирани да се користaт за мерење на електрични системи и опрема, каде постои потреба да се измери струја, напон, отпор и фреквенција. Тие се наменети за употреба додека инсталирате , одржувате системи, наоѓате дефекти на тие системи или вршите мониторинг

 

Линк до производите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТРИ

 

Дигиталните мултиметри од MEGGER се робусни компактни инструменти наменети за електро инсталатери, но исто така

се погодни за сите останати апликации и корисници.

Инструментите нудат различни начини на мерење на АС и DC

мерења, мерења на отпор и струја.

 

Линк до производите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТЕРИ НА ИНСТАЛАЦИИ

Ги содржи сите тестови по 17та регулатива за испитување на електрични инсталации во еден инструмент. Испитување на RCD тестирање на разделни места, тестирање непрекинливост и отпорност, тестирање на излоација, испитување на заземјување 2 и 3 полно со излезен напон од 25-50 V, мерење на напон, ротација и фрекфенција. Bluetooth комуникација и голема меморија за 1000 резултати.

Робусно куќиште- теренски инструмент, највисока електрична заштита на пазарот CAT IV, заштита од прашина и влага, 2, 3 или 4 полно мерење на отпорност на заземјување, и отпорност на почва. Можност за мерење со клешти или стапчиња. Висока CAT ознака до 100V за поголема безбедност на операторот. Високо одвивање на шум, можност за мерење на струја на цурење и мерење отпорност до 200 кило оми.

М FT тестерот нема да се оштети ако се спои меѓуфазно ако се испушти од 1в спрат кога се користи на дожд, прашина и др.

 

 

 

MEGGER MFM

 

 

 

 

 

MEGGER MFT1845

 

 

Мултифункционалните тестери на Megger ги содржат сите тестови по 17та регулатива за испитување на електрични инсталации во еден инструмент. Испитување на RCD тестирање на разделни места, тестирање непрекинливост и отпорност, тестирање на излоација, испитување на заземјување 2 и 3 полно со излезен напон од 25-50 V, мерење на напон, ротација и фрекфенција. Bluetooth комуникација и голема меморија за 1000 резултати. Мултифункионалните тестери Megger одликуваат со голема цврстина и издржливост, нема да се оштетат доколку се врлат од висина и дури ако се прегазат со товарно возило. Испорака на мултифункционални тестери во: Слобода, Технички Институт Македонија, МЕПОС Кавадарци, Технички Институт Неготино.

 

Проспект

- Confidence meter -Патентирана технологија за постојан мониторинг на вредностите при мерење на импеданса, мерење на стабилни вредности и прилагодување на мерењето на условите на пречки со што е добиена максимална прецизност и повторливост на резултатите.

- Мерење на импеданса на 2 жилно заземјување ( вклучувајќи фаза према фаза ) и трожилно со non

- trip опсег . Огромен опсег на мерење на потенцијална струја на грешка. Мерење отпорност на зазмејување со колци ( 2 полно , 3 полно , со клешти ( без дисконекција) како и ART техника (патентирана метода со колци и клешти )

- Меgger Тест на отпорност на изолација (подесиво до 1 KV)

- Тестирање на 1 и 3 фазни RCD склопки 10mА до 1А (Tип AC, AS , B и програмирачки RCD) . Приказ на напон на допир, напон на грешка и можност за автоматски тестови.

- Теренски инструмент во робусно куќиште, највисока електрична заштита на пазарот CAT IV и IP 54, МFT тестерот нема да се оштети ако се спои меѓуфазно ако се испушти од висина, кога се користи на дожд и прашинa односно при тешки теренски услови

 

 

 

 

 

Меггер е најголемиот и најпознатиот производител на мерна опрема во светот со традиција од повеќе од 100 години. Речиси и да не постои поголема енергетска компанија во која не се користи токму опрема од Меггер. Патентираните технологии, посветеноста на квалитетот робусност и издржливост на опремата како и најсовремени лабаратории за испитување на квалитет но и исполнетост на сите важечки и безбедносни стандарди ги поставуваат индустриските стандарди на мерна опрема.

Сите тестери на изолација во светот ги викаат Megger - и токму поради Megger. Со опремата добивате комплетна сервисна и постпродажна подршка во Македонија.

 

Следните видеата покажуваат колку се навистина квалитетно направени овие уреди, почнувајќи од најситните компоненти внатре во инструментот до куќиштето и каблите .

 

 

 

ТЕСТЕРИ НА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ

Доброто заземјување е важно и за луѓето и опремата. Ја намалува опасноста при спој на маса, при евентуален удар на гром или индуциран напон и ја подобрува работата на поосетлива опрема како компјутери или комуникациска опрема. Со текот на време доброто заземјување може да се влоши - поради корозија, временски услови и сл.

Линк до производите

 

 

 

 

 

 

PAT300 ИНСТРУМЕНТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИ УРЕДИ

 

Во оваа серија има два инструменти: PAT310 и PAT350.

Претставуваат преносни уреди за тестирање на електрична опрема со цел да се провери дали ги исполнува сите стандарди за безбедност. Може да се користи и на јавни места како што се хотели, училишта, продавници и слично.

Има голем диспеј во боја. Едноставен за употреба со користење на едно копче. Има можност за автоматско или рачно работење. Со овој уред може да се испитува спој на заземјувањето, непрекинатост, тестирање на изолација, тестирање на струјата на цурење, RCD тестирања. Со PAT350 може да се тестира прескок 1. 5 kV и 3 kV по избор . Проспект

 

Цена од:899€.

PAT400 ИНСТРУМЕНТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИ ИНСТРУМЕНТИ

Во оваа серија има два инструмети: PAT410 и PAT450.

Претставуваат нова серија заснована на PAT300 со ново ниво на предности и брзина, складирање на податоци со меморија од 10 000 испитни резултати. Податоците може да се даунолидараат со USB. Голем диспеј во боја. Тастатура со која се намалуваат грешките при пишување.

PAT410 е совршен за оние кои сакаат испитување на спој со 20 mA. Со PAT450 може да се тестира прескок со 1,5 kV и 3 kV. Со овој уред може да се испитува спој на заземјувањето, непрекинатост, тестирање на изолација, алтернативни тестови на цурење (заменски, диференцијални, тест на допир), RCD тестови. Проспект

 

 

 

 

VF ДЕТЕКТОР НА НАПОН И ЛАМПА

 

Megger VF1 и VF2 напонски детектори се компантни инструменти (со форма на пенкало). Се користат за да детектираат присуство на AC напон од 100 V до 600 V, на фрекфенција од 50 и 60 Hz. Кога е детектиран напонот кај VF1 свети црвен o, додека кај VF2 покрај црвено светло има и звучен сигнал. Двата детектори на напон VF1 и VF2 имаат вградено светилка . Се употребуваат секаде каде е можно да се утврди присуство на напон како на пример кај прекинувачи, осигурувачи, светилки, жици и кабли. Има заштита CAT III 1000 V. Проспект

 

Цена од: 285€(Доаѓа како пакет од 10, не е достапен како единечен инструмент).

 

Контактни детектори на напон TPT 320

Megger TPT 320 е тестер на напон со мерење на AC/DC напони од 12 до 690 V, непрекинатост од 0 до 500 kΩ, со можност за звучен сигнал.

- AC / DC мерење напон од 12 до 690 V

- Непрекинатост - Фазна ротација - LCD / LED екран - Светла LED светилка - CAT IV 600 V

Проспект

 

 

 

 

 

 

ПОВЕЌЕ ИНСТРУМЕНТИ ЌЕ НАЈДЕТЕ НА

 

WWW.MEGGER.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕЌЕ ИНСТРУМЕНТИ ЌЕ НАЈДЕТЕ НА

 

WWW.MEGGER.COM